نمایش 1–18 از 296 نتیجه

نتیجه جستجو “انرپک”

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-5002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1293
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

CLP 5002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

192

ارتفاع باز (mm)

237

وزن (kg)

189

میزان روغن (cm3)

3287

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-4002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1292
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLP 4002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

178

ارتفاع باز (mm)

223

وزن (kg)

134

میزان روغن (cm3)

2517

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-2502

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1291
برند

انرپک

ظرفیت

260 TON

مدل

CLP 2502

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

159

ارتفاع باز (mm)

204

وزن (kg)

74

میزان روغن (cm3)

1650

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-2002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1290
برند

انرپک

ظرفیت

200 TON

مدل

CLP 2002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

155

ارتفاع باز (mm)

200

وزن (kg)

57

میزان روغن (cm3)

1285

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-1602

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1289
برند

انرپک

ظرفیت

160 TON

مدل

CLP 1002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

148

ارتفاع باز (mm)

193

وزن (kg)

44

میزان روغن (cm3)

1040

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-1002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1288
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

CLP 1002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

137

ارتفاع باز (mm)

187

وزن (kg)

26

میزان روغن (cm3)

734

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-602

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1287
برند

انرپک

ظرفیت

60 TON

مدل

CLP 602

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

125

ارتفاع باز (mm)

175

وزن (kg)

15

میزان روغن (cm3)

432

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 100012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1286
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLRG 100012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

814

ارتفاع باز (mm)

1114

وزن (kg)

1439

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 10006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1285
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLRG 10006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

664

ارتفاع باز (mm)

814

وزن (kg)

1213

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 10002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1284-1
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLRG 10002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

564

ارتفاع باز (mm)

614

وزن (kg)

1062

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 80012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1284
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLRG 80012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

734

ارتفاع باز (mm)

1034

وزن (kg)

1058

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 8006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1283
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLRG 8006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

584

ارتفاع باز (mm)

734

وزن (kg)

868

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 8002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1282
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLRG 8002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

484

ارتفاع باز (mm)

534

وزن (kg)

741

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 60012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1281
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLRG 60012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

679

ارتفاع باز (mm)

979

وزن (kg)

701

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 6006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1280
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLRG 6006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

529

ارتفاع باز (mm)

679

وزن (kg)

565

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 6002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1279
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLRG 6002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

429

ارتفاع باز (mm)

479

وزن (kg)

474

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 50012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1278
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLRG 50012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

669

ارتفاع باز (mm)

969

وزن (kg)

599

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 5006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1277
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLRG 5006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

519

ارتفاع باز (mm)

669

وزن (kg)

480

حداکثر فشار

700 bar