در حال نمایش 8 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک کتابی

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 1500

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1046
برند

انرپک

مدل

RSM 1500

ظرفیت

150 TON

کورس (mm)

16

ارتفاع بسته (mm)

100

ارتفاع باز (mm)

116

وزن (kg)

26.3

میزان روغن (cm3)

317

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 1000

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1045
برند

انرپک

مدل

RSM 1000

ظرفیت

90 TON

کورس (mm)

16

ارتفاع بسته (mm)

85

ارتفاع باز (mm)

101

وزن (kg)

14.5

میزان روغن (cm3)

203

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 750

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1044
برند

انرپک

مدل

RSM 750

ظرفیت

75 TON

کورس (mm)

16

ارتفاع بسته (mm)

79

ارتفاع باز (mm)

95

وزن (kg)

11.3

میزان روغن (cm3)

164

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 500

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1043
برند

انرپک

مدل

RSM 500

ظرفیت

45 TON

کورس (mm)

16

ارتفاع بسته (mm)

66

ارتفاع باز (mm)

82

وزن (kg)

6.8

میزان روغن (cm3)

99

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 300

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1042
برند

انرپک

مدل

RSM 300

ظرفیت

30 TON

کورس (mm)

13

ارتفاع بسته (mm)

58

ارتفاع باز (mm)

71

وزن (kg)

4.5

میزان روغن (cm3)

55

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 200

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1041
برند

انرپک

مدل

RSM 200

ظرفیت

20 TON

کورس (mm)

11

ارتفاع بسته (mm)

51

ارتفاع باز (mm)

62

وزن (kg)

3.1

میزان روغن (cm3)

32

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 100

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1040
برند

انرپک

مدل

RSM 100

ظرفیت

TON 10

کورس (mm)

12

ارتفاع بسته (mm)

43

ارتفاع باز (mm)

54

وزن (kg)

1.4

میزان روغن (cm3)

18

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی ENERPAC مدل RSM 50

موجود در انبار

کد کالا: RSM-1039
برند

انرپک

مدل

RSM 50

ظرفیت

5 TON

کورس (mm)

6

ارتفاع بسته (mm)

32

ارتفاع باز (mm)

38

وزن (kg)

1

میزان روغن (cm3)

4

حداکثر فشار

700 bar