نمایش 1–18 از 39 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 10010

موجود در انبار

کد کالا: RC-1038
برند

انرپک

مدل

RC 10010

ظرفیت

95 TON

کورس (mm)

260

ارتفاع بسته (mm)

449

ارتفاع باز (mm)

709

وزن (kg)

72.6

میزان روغن (cm3)

3466

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 1006

موجود در انبار

کد کالا: RC-1037
برند

انرپک

مدل

RC 1006

ظرفیت

95 TON

کورس (mm)

168

ارتفاع بسته (mm)

357

ارتفاع باز (mm)

525

وزن (kg)

59

میزان روغن (cm3)

2239

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 7513

موجود در انبار

کد کالا: RC-1036
برند

انرپک

مدل

RC 7513

ظرفیت

75 TON

کورس (mm)

333

ارتفاع بسته (mm)

492

ارتفاع باز (mm)

825

وزن (kg)

59

میزان روغن (cm3)

3417

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 756

موجود در انبار

کد کالا: RC-1035
برند

انرپک

مدل

RC 756

ظرفیت

75 TON

کورس (mm)

156

ارتفاع بسته (mm)

285

ارتفاع باز (mm)

441

وزن (kg)

29.5

میزان روغن (cm3)

1601

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 5013

موجود در انبار

کد کالا: RC-1034
برند

انرپک

مدل

RC 5013

ظرفیت

50 TON

کورس (mm)

337

ارتفاع بسته (mm)

460

ارتفاع باز (mm)

797

وزن (kg)

37.6

میزان روغن (cm3)

2399

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 506

موجود در انبار

کد کالا: RC-1033
برند

انرپک

مدل

RC 506

ظرفیت

50 TON

کورس (mm)

159

ارتفاع بسته (mm)

282

ارتفاع باز (mm)

441

وزن (kg)

23.1

میزان روغن (cm3)

1131

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 504

موجود در انبار

کد کالا: RC-1032
برند

انرپک

مدل

RC 504

ظرفیت

50 TON

کورس (mm)

101

ارتفاع بسته (mm)

227

ارتفاع باز (mm)

328

وزن (kg)

19.1

میزان روغن (cm3)

719

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 502

موجود در انبار

کد کالا: RC-1031
برند

انرپک

مدل

RC 502

ظرفیت

50 TON

کورس (mm)

51

ارتفاع بسته (mm)

176

ارتفاع باز (mm)

227

وزن (kg)

15

میزان روغن (cm3)

362

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 308

موجود در انبار

کد کالا: RC-1030
برند

انرپک

مدل

RC 308

ظرفیت

30 TON

کورس (mm)

209

ارتفاع بسته (mm)

387

ارتفاع باز (mm)

596

وزن (kg)

18.1

میزان روغن (cm3)

880

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 2514

موجود در انبار

کد کالا: RC-1029
برند

انرپک

مدل

RC 2514

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

362

ارتفاع بسته (mm)

476

ارتفاع باز (mm)

838

وزن (kg)

17.7

میزان روغن (cm3)

1202

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 2512

موجود در انبار

کد کالا: RC-1028
برند

انرپک

مدل

RC 2512

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

311

ارتفاع بسته (mm)

425

ارتفاع باز (mm)

736

وزن (kg)

16.3

میزان روغن (cm3)

1033

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 2510

موجود در انبار

کد کالا: RC-1027
برند

انرپک

مدل

RC 2510

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

261

ارتفاع بسته (mm)

374

ارتفاع باز (mm)

635

وزن (kg)

14.1

میزان روغن (cm3)

697

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 258

موجود در انبار

کد کالا: RC-1026
برند

انرپک

مدل

RC 258

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

210

ارتفاع بسته (mm)

323

ارتفاع باز (mm)

533

وزن (kg)

12.2

میزان روغن (cm3)

697

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 256

موجود در انبار

کد کالا: RC-1025
برند

انرپک

مدل

RC 256

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

158

ارتفاع بسته (mm)

273

ارتفاع باز (mm)

431

وزن (kg)

10

میزان روغن (cm3)

525

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 254

موجود در انبار

کد کالا: RC-1024
برند

انرپک

مدل

RC 254

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

102

ارتفاع بسته (mm)

215

ارتفاع باز (mm)

317

وزن (kg)

8.2

میزان روغن (cm3)

339

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 252

موجود در انبار

کد کالا: RC-1023
برند

انرپک

مدل

RC 252

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

165

ارتفاع باز (mm)

215

وزن (kg)

6.4

میزان روغن (cm3)

166

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 251

موجود در انبار

کد کالا: RC-1022
برند

انرپک

مدل

RC 251

ظرفیت

25 TON

کورس (mm)

26

ارتفاع بسته (mm)

139

ارتفاع باز (mm)

165

وزن (kg)

5.9

میزان روغن (cm3)

86

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای ENERPAC مدل RC 1514

موجود در انبار

کد کالا: RC-1021
برند

انرپک

مدل

RC 1514

ظرفیت

15 TON

کورس (mm)

356

ارتفاع بسته (mm)

474

ارتفاع باز (mm)

830

وزن (kg)

11.8

میزان روغن (cm3)

723

حداکثر فشار

700 bar