نمایش 1–18 از 52 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 1508

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1102
برند

انرپک

مدل

RRH 1508

ظرفیت

145 TON

کورس (mm)

203

ارتفاع بسته (mm)

349

ارتفاع باز (mm)

552

سوراخ داخلی (mm)

79.2

وزن (kg)

111

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 10010

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1101
برند

انرپک

مدل

RRH 10010

ظرفیت

95 TON

کورس (mm)

257

ارتفاع بسته (mm)

460

ارتفاع باز (mm)

717

سوراخ داخلی (mm)

79.2

وزن (kg)

106

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 1006

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1100
برند

انرپک

مدل

RRH 1006

ظرفیت

95 TON

کورس (mm)

153

ارتفاع بسته (mm)

342

ارتفاع باز (mm)

495

سوراخ داخلی (mm)

79.2

وزن (kg)

79

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 1003

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1099
برند

انرپک

مدل

RRH 1003

ظرفیت

95 TON

کورس (mm)

76

ارتفاع بسته (mm)

254

ارتفاع باز (mm)

330

سوراخ داخلی (mm)

79.2

وزن (kg)

61

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 1001

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1098
برند

انرپک

مدل

RRH 1001

ظرفیت

95 TON

کورس (mm)

38

ارتفاع بسته (mm)

165

ارتفاع باز (mm)

203

سوراخ داخلی (mm)

79.2

وزن (kg)

33

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 6010

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1097
برند

انرپک

مدل

RRH 6010

ظرفیت

60 TON

کورس (mm)

257

ارتفاع بسته (mm)

438

ارتفاع باز (mm)

695

سوراخ داخلی (mm)

53.8

وزن (kg)

45

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 606

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1096
برند

انرپک

مدل

RRH 606

ظرفیت

60 TON

کورس (mm)

166

ارتفاع بسته (mm)

323

ارتفاع باز (mm)

489

سوراخ داخلی (mm)

53.8

وزن (kg)

35

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 603

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1095
برند

انرپک

مدل

RRH 603

ظرفیت

60 TON

کورس (mm)

89

ارتفاع بسته (mm)

247

ارتفاع باز (mm)

336

سوراخ داخلی (mm)

53.8

وزن (kg)

28

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 3010

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1094
برند

انرپک

مدل

RRH 3010

ظرفیت

30 TON

کورس (mm)

258

ارتفاع بسته (mm)

431

ارتفاع باز (mm)

689

سوراخ داخلی (mm)

33.3

وزن (kg)

27

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار دو طرفه ENERPAC مدل RRH 307

موجود در انبار

کد کالا: RHH-1093
برند

انرپک

مدل

RRH 307

ظرفیت

30 TON

کورس (mm)

178

ارتفاع بسته (mm)

330

ارتفاع باز (mm)

508

سوراخ داخلی (mm)

33.3

وزن (kg)

21

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 100012

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1092
برند

انرپک

مدل

CLSG 100012

ظرفیت

1000 TON

کورس (inch)

11.81

ارتفاع بسته (inch)

32.05

ارتفاع باز (inch)

43.86

میزان روغن (inch3)

2683.35

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 10006

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1091
برند

انرپک

مدل

CLSG 10006

ظرفیت

1000 TON

کورس (inch)

5.91

ارتفاع بسته (inch)

26.14

ارتفاع باز (inch)

32.05

میزان روغن (inch3)

1341.68

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 10002

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1090
برند

انرپک

مدل

CLSG 10002

ظرفیت

1000 TON

کورس (inch)

1.97

ارتفاع بسته (inch)

22.20

ارتفاع باز (inch)

24.17

میزان روغن (inch3)

447.23

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 80012

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1089
برند

انرپک

مدل

CLSG 80012

ظرفیت

800 TON

کورس (inch)

11.81

ارتفاع بسته (inch)

28.50

ارتفاع باز (inch)

40.31

میزان روغن (inch3)

2153.44

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 8006

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1088
برند

انرپک

مدل

CLSG 8006

ظرفیت

800 TON

کورس (inch)

5.91

ارتفاع بسته (inch)

22.60

ارتفاع باز (inch)

28.50

میزان روغن (inch3)

1076.72

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 8002

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1087
برند

انرپک

مدل

CLSG 8002

ظرفیت

800 TON

کورس (inch)

1.97

ارتفاع بسته (inch)

18.66

ارتفاع باز (inch)

20.63

میزان روغن (inch3)

358.91

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 60012

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1086
برند

انرپک

مدل

CLSG 60012

ظرفیت

600 TON

کورس (inch)

11.81

ارتفاع بسته (inch)

26.73

ارتفاع باز (inch)

38.54

میزان روغن (inch3)

1565.81

حداکثر فشار

10000 psi

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ ENERPAC مدل CLSG 6006

موجود در انبار

کد کالا: CLSG-1085
برند

انرپک

مدل

CLSG 6006

ظرفیت

600 TON

کورس (inch)

5.91

ارتفاع بسته (inch)

20.83

ارتفاع باز (inch)

26.73

میزان روغن (inch3)

782.90

حداکثر فشار

10000 psi