در حال نمایش 7 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-5002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1293
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

CLP 5002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

192

ارتفاع باز (mm)

237

وزن (kg)

189

میزان روغن (cm3)

3287

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-4002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1292
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLP 4002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

178

ارتفاع باز (mm)

223

وزن (kg)

134

میزان روغن (cm3)

2517

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-2502

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1291
برند

انرپک

ظرفیت

260 TON

مدل

CLP 2502

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

159

ارتفاع باز (mm)

204

وزن (kg)

74

میزان روغن (cm3)

1650

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-2002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1290
برند

انرپک

ظرفیت

200 TON

مدل

CLP 2002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

155

ارتفاع باز (mm)

200

وزن (kg)

57

میزان روغن (cm3)

1285

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-1602

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1289
برند

انرپک

ظرفیت

160 TON

مدل

CLP 1002

کورس (mm)

45

ارتفاع بسته (mm)

148

ارتفاع باز (mm)

193

وزن (kg)

44

میزان روغن (cm3)

1040

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-1002

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1288
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

CLP 1002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

137

ارتفاع باز (mm)

187

وزن (kg)

26

میزان روغن (cm3)

734

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک کتابی های تناژ ENERPAC مدل CLP-602

موجود در انبار

کد کالا: CLP-1287
برند

انرپک

ظرفیت

60 TON

مدل

CLP 602

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

125

ارتفاع باز (mm)

175

وزن (kg)

15

میزان روغن (cm3)

432

حداکثر فشار

700 bar