در حال نمایش 11 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 1003

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1180
برند

انرپک

ظرفیت

95 TON

مدل

RCH 1003

کورس (mm)

76

ارتفاع بسته (mm)

254

ارتفاع باز (mm)

330

وزن (kg)

63

میزان روغن (cm3)

1011

سوراخ داخلی (mm)

79

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 606

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1179
برند

انرپک

ظرفیت

60 TON

مدل

RCH 606

کورس (mm)

153

ارتفاع بسته (mm)

323

ارتفاع باز (mm)

476

وزن (kg)

35.4

میزان روغن (cm3)

1259

سوراخ داخلی (mm)

53.8

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 603

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1178
برند

انرپک

ظرفیت

60 TON

مدل

RCH 603

کورس (mm)

76

ارتفاع بسته (mm)

247

ارتفاع باز (mm)

323

وزن (kg)

28.1

میزان روغن (cm3)

626

سوراخ داخلی (mm)

53.8

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 306

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1177
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RCH 306

کورس (mm)

155

ارتفاع بسته (mm)

330

ارتفاع باز (mm)

485

وزن (kg)

21.8

میزان روغن (cm3)

722

سوراخ داخلی (mm)

33.3

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 302

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1176
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RCH 302

کورس (mm)

64

ارتفاع بسته (mm)

178

ارتفاع باز (mm)

242

وزن (kg)

10.9

میزان روغن (cm3)

298

سوراخ داخلی (mm)

33.3

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 206

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1175
برند

انرپک

ظرفیت

20 TON

مدل

RCH 206

کورس (mm)

155

ارتفاع بسته (mm)

306

ارتفاع باز (mm)

461

وزن (kg)

14.1

میزان روغن (cm3)

476

سوراخ داخلی (mm)

26.9

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 202

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1174
برند

انرپک

ظرفیت

20 TON

مدل

RCH 202

کورس (mm)

49

ارتفاع بسته (mm)

162

ارتفاع باز (mm)

211

وزن (kg)

7.7

میزان روغن (cm3)

150

سوراخ داخلی (mm)

26.9

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 123

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1173
برند

انرپک

ظرفیت

12 TON

مدل

RCH 123

کورس (mm)

76

ارتفاع بسته (mm)

184

ارتفاع باز (mm)

260

وزن (kg)

4.4

میزان روغن (cm3)

136

سوراخ داخلی (mm)

19.5

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 1211

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1172
برند

انرپک

ظرفیت

12 TON

مدل

RCH 1211

کورس (mm)

42

ارتفاع بسته (mm)

120

ارتفاع باز (mm)

162

وزن (kg)

2.8

میزان روغن (cm3)

75

سوراخ داخلی (mm)

19.5

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 121

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1171
برند

انرپک

ظرفیت

12 TON

مدل

RCH 121

کورس (mm)

42

ارتفاع بسته (mm)

120

ارتفاع باز (mm)

162

وزن (kg)

2.8

میزان روغن (cm3)

75

سوراخ داخلی (mm)

19.5

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RCH 120

موجود در انبار

کد کالا: RCH-1170
برند

انرپک

ظرفیت

12 TON

مدل

RCH 120

کورس (mm)

8

ارتفاع بسته (mm)

55

ارتفاع باز (mm)

63

وزن (kg)

1.5

میزان روغن (cm3)

14

سوراخ داخلی (mm)

19.5

حداکثر فشار

700 bar